FREEDOM – DEMOCRACY – JUSTICE

כנס 2013

למרות האתגרים הרבים שאתם התמודדה מדינת ישראל עם השנים, ואשר עם חלקם היא עדיין מתמודדת, הדמוקרטיה בה הצליחה לשגשג. ואולם, החירויות שמהן נהנית החברה הפלורליסטית היחידה במזרח התיכון לא הופיעו בין לילה, ואין לראות את קיומה של הדמוקרטיה הישראלית כמובן מאליו.

כנס בנושא חופש הביטוי ודמוקרטיה, שהתקיים ב-11-10 באוקטובר 2013, הפגיש כמה מהמוחות המבריקים ביותר בחברה הישראלית במטרה לנתח את הצלחות העבר של הדמוקרטיה הישראלית ולדון כיצד ניתן לשמר ולהרחיב הישגים אלה לקראת עתיד משגשג במאה ה-21.

אנשי מפתח מתחום הביטחון, התקשורת והמשפט הישראליים הביעו את דעותיהם מול אולם מלא באנשי רוח, אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה ואלה המנהיגים לשינוי בחברה הישראלית.

הכנס אירח שני נואמים מרכזיים שלהם השפעה משמעותית על תהליכי הדמוקרטיזציה העולמיים: ג’ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה, וגארי קספרוב, בעבר אלוף העולם בשחמט וכיום פעיל פוליטי למען דמוקרטיה ברוסיה.